Order of Bards, Ovates & Druids

NL Links

http://obod.nl

http://obod.cearcall.com

buro voor tarotWil je onze gratis e-mail nieuwsbrief ontvangen met "druïden nieuws"?  Vul dan onderstaande gegevens in:

voornaam:


achternaam:


email:

NOMINATION

Keltisches Erbe

Keltisch Ergoed

Héritage Celic


Copyright © 2008 druiden.info - All rights reserved.

De Orde van Barden, Ovaten en Druiden


De overlevering van de Druïden bevat de kern- en bronwijsheid van onze voorouders. Door met deze wijsheid contact te maken en ermee te werken, kunnen we weer die bijzondere relatie tussen onszelf en de aarde terugvinden. Druidry is een levende weg die voortdurend in ontwikkeling is en in de loop der tijd veranderd is. Het ziet ernaar uit dat op dit moment in de geschiedenis van onze planeet Druidry en andere natuurfilosofieën van groter belang zijn dan ooit tevoren.


Het grootse probleem is momenteel dat we onszelf hebben losgemaakt van de Natuur; zelfs zodanig dat er een kans is dat wij als soort het niet zullen overleven. We hebben filosofieën, spirituele bewegingen en ideeën nodig die ons kunnen helpen om weer contact te krijgen met de natuur: onze spiritualiteit moet ecologisch worden. Druidry is zo'n spirituele beweging, en op het eerste gezicht mag Druidry slechts een oude curiositeit lijken, een curieuze herinnering uit een ver verleden, maar als we de moeite nemen om er beter naar te kijken, zullen we een schatkist ontdekken die klaar staat om geopend te worden. En in die kist kunnen we op z'n minst 7 geschenken vinden die Druidry de moderne wereld te bieden heeft:


Het eerste geschenk is een filosofie: een zienswijze waarin de heiligheid van alle leven op aarde benadrukt wordt en die ons een beeld geeft van onze plaats in de grootse en complexe schepping. Het behoud en de bescherming van het milieu wordt in Druidry hartstochtelijk gepropageerd en er wordt een wereldbeeld geboden dat ecologisch, geocentrisch, pragmatisch, idealistisch, spiritueel en romantisch is. Druidry biedt een zinnenstrelende spiritualiteit waarin het fysieke leven belangrijk wordt gevonden en Geest en Materie niet los van elkaar gezien worden.


Het tweede geschenk geeft ons de verbondenheid met de Natuur terug: het bestaat uit een serie oefeningen die ons helpt om ons weer één met de natuur te voelen, met onze voorouders, onze lichamen en ons gevoel voor levensgeest [spirit]. De oefeningen leren ons op een specifieke manier te werken met planten, bomen, dieren, stenen en overgeleverde verhalen. Daarbij helpen de acht seizoensvieringen om ons af te stemmen op het natuurlijk ritme. Ze brengen door het jaar heen structuur in ons leven en helpen een gevoel te ontwikkelen dat we deel uitmaken van een leefgemeenschap met alle levende wezens.


Het derde geschenk brengt heling: het bestaat uit een serie oefeningen die heling en verjonging geven. Hierin worden spirituele/mentale en fysieke methoden op een holistische manier gebruikt, om gezondheid en een lang leven te bevorderen.


Het vierde geschenk laat ons het leven zien als een Reis: het is een serie overgangsrituelen; te gebruiken voor de zegening en naamgeving van kinderen, bij een huwelijk, bij een overlijden en voor andere momenten van initiatie, wanneer het goed is om symbolisch en met een ritueel een overgang van de ene naar andere situatie te markeren.


Het vijfde geschenk stelt ons open voor andere Werkelijkheden: het is een serie technieken om andere staten van bewustzijn te ontdekken, andere werkelijkheden, de andere wereld [the Otherworld]. Enkele van deze technieken worden ook gebruikt door andere spirituele bewegingen, zoals bijvoorbeeld meditatie, visualisatie, sjamanistische reizen en het gebruik van ceremonies, muziek, zang en zweethutten, maar in deze cursus zijn ze allemaal geworteld in specifieke Keltische en Druïdische verbeeldingswerelden en overleveringen.


Het zesde geschenk ontwikkelt ons potentieel: het is een pad van zelfontwikkeling waardoor ons creatieve potentieel wordt aangewakkerd. Onze fysieke en intuïtieve vaardigheden en onze intellectuele en spirituele groei worden erdoor ontwikkeld.


Het zevende geschenk van de druïden is die van Magie: het brengt de kunst bij om ideeën te manifesteren, leert de kunst van het ontdekken en koesteren en ook het gebruik van de kracht van Imbas, van Awen, van spirituele inspiratie.


Als je besluit om het trainingsprogramma van de Orde te gaan volgen, zul je ontdekken dat je een reis begonnen bent waarin deze zeven geschenken ontdekt worden. Daarbij laat het zien hoe deze geschenken je meteen tot voordeel kunnen strekken in je eigen leven.


Druidry is zeer praktijkgericht - het biedt dan wel een filosofie en levensopvatting die diep spiritueel is, maar het is geen spiritualiteit die ons wil helpen het leven te ontvluchten. Integendeel, het doel is om te helpen voller in het leven te staan - in het nu. En ook al wordt het door sommigen gezien als een religie, de ideeën en methoden van Druidry kunnen gebruikt worden door mensen met alle mogelijke (of geen) religieuze overtuigingen. Je hoeft je dus niet te bekeren - je hoeft geen druïde te ‘worden' om  gebruik te kunnen maken van de cursus, of van alles wat Druidry de moderne wereld te bieden heeft; Druidry is geen cultus of sekte. Een cultus draait om een persoon, een charismatische leider of een specifieke godheid of heilige. Druidry kent geen van deze karakteristieken. Druidry is een spiritualiteit, een pad, een traditie.